Hva kan blokkjeder brukes til?

Hva kan blokkjeder brukes til?

Første idé om blokkjedeteknologien ble tenkt av to forskere i 1991. Det var Stuart Haber og W. Scott Stornetta som hadde ønske om å utvikle et system der tidsstempler ikke kunne bli endret. Men det var i 2009 lanseringen av Bitcoin at idéen kom til virkelighet og blokkjeder ble introdusert. Selv om blokkjeder ble først brukt av Bitcoin som transaksjon, så begynner vi å se at det kan bli brukt innen flere områder som sikring av verdipapirer og personvernet. Det kan bidra til å redusere konflikt og urolighet rundt eierskap i områder der det skjer mye fusk og korrupsjon. Det er fordi det ikke går an å endre eller slette informasjon i en blokkjede. 

Hva er Blokkjeder?

Det kan være vanskelig å forstå hva en blokkjede er, men man kan tenke seg at det er en database som lagrer informasjon i et elektronisk datasystem. Men det som skiller blokkjeder fra en database er måten dataene er strukturert på. Blokkjeder samler informasjon i det man kan kalle for en blokk som har visst antall lagringskapasitet. Når den blokken er fylt så vil en ny blokk lenke seg sammen og til slutt vil det danne seg en kjede av blokker med data som blir kalt for blokkjeder. Målet med blokkjeder er at alt digital informasjonen skal bli registrert og distribuert, men skal ikke redigeres. 

Sikkerhet

Så når en ny data kommer blir det lagret inn i en ny blokk og disse blokkene blir lagret inn på noder. Noder kan være allslags enheter som datamaskin eller servere, og danner infrastrukturen til en blokkjede. Alle nodene i en blokkjede er koblet sammen og har oversikt over alt datahistorikken som blir lagret fra staren av. Skjer det i Bitcoin at en av nodene har feil i dataen, kan tusenvis av andre noder samarbeide og brukes som referansepunkt. Det fører til at ingen kan endre informasjonen som er i blokkjeden. Prøver hackere å endre for å stjele Bitcoin vil ikke deres eksemplar være lik alle andres og vil bli kastet bort fra blokkjeden. Hvis man skal endre informasjon som er veldig vanskelig å gjøre så må mer enn flertallet av de tilgjengelige enhetene i blokkjeden gjøre det, og for at det skal bli gjort må flertallet være enige i det.

Hvordan en transaksjon gjennom blokkjeder fungerer. Sende bitcoin fra A til B

Hva kan Blokkjeden bli brukt til? 

En måte det kan bli brukt på er å gjennomføre smarte kontrakter, som er en datamaskinkode som kan bygges inn i blokkjeden for å gjøre en bestem oppgave. I kontrakten er det en del betingelser som personen må godta. Blir de godtatt så vil vilkårene automatisk bli utført. For å sette det i et eksempel kan det være en leietaker som vil leie leilighet fra en person, og kontrakten bli gjort gjennom blokkjeden. Utleieren kan samtykke at så fort som mulig prisen er betalt vil dørkoden til leiligheten bli tilsendt. Begge parter sender sin del av enighetene til den smarte kontrakten. Da vil kontrakten gjøre resten av jobben, blir pengene sendt til utleieren så vil automatisk dørkoden bli send til leietaker. Blir ikke pengene sendt innen tidsfristen vil heller ikke koden bli sendt. Det blir gjort på en desentralisert måte, her slipper man å ta med tredjepart, sikkerheten øker mer mellom to personer som gjør handel og man trenger ikke å blande inn megler eller advokat.

– Hasnain Hussain

Her kan du på en enkelt måte forstå hva blokkjeder er.

Kilde:

https://www.investopedia.com/terms/b/blockchain.asp

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *